پیام مازند

آخرين مطالب

تب الکترونيکي شدن و کاهش شکاف ديجيتالي در مازندران مقالات

تب الکترونيکي شدن و کاهش شکاف ديجيتالي در مازندران

  بزرگنمايي:

در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور بر بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تأكيد شده و در مواد 36 و 37 و  و 40 قانون مديريت خدمات كشوري جهت افزايش بهره وري، كارآمدي، سرعت، سلامت، صحت امور، كيفيت، هزينه ها، و رضايت و كرامت مردم هم گوياي اهميت حصول دولت الكترونيك است.

مازندران با داشتن 3 ميليون و 100 هزار نفر و داشتن 85 درصد کاربر اينترنت به لحاظ داشتن ظرفيت اينترنت پرسرعت رتبه اول کشور را دارد، همچنين 77 درصد روستاهاي مازندران داراي اينترنت پرسرعت هستند.

فرماندار نکا با بيان اينکه، دستگاه هاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت مورد اعتماد و به عنوان امين هاي دولت به شمار مي آيند، توسعه را به عنوان خط مقدم استفاده از ظرفيت هاي الکترونيکي در جامعه دانست و بيان داشت: توسعه به عنوان بسته کاملي از ظرفيت ها و پتانسيل هاي جامعه است که در همه شئونات و مسائل زندگي افرد جامعه توسعه را به عنوان خط مقدم خويش قرار مي دهند.

رحيم قاسمي طوسي  با اشاره به ظرفيت هاي هسته اي و مسير توسعه کشور افزود: خوشبختانه با وجود تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي هسته اي که در اختيار داريم ما را به عنوان کشور هسته اي و در حال توسعه مي شناسند.

فرماندار نکا دستگاههاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت را امين دولت دانست و تصريح کرد: دولت به عنوان هرمي که انتهاي آن در شهرستان ها واقع شده است مي تواند با تبديل دولت الکترونيک و پيشخوان هاي دولت مردم را از خدمات مطلوبتر و آسان تر بهره مند نمايند.

قاسمي طوسي اضافه کرد: تلفيقي از دولت در پيشخوان هاي دولت وجود دارد در واقع  توسعه اي که در دوره هاي اخير مد نظر دولتمردان بعنوان خدمات پيشخوان دولت بوده در برخي از موارد طبق قانوني که تصويب کردند انجام نمي گيرد.

دولت الکترونيک 1

وي افزود: انجام خدمات الکترونيکي در دفاتر پيشخوان دولت سبب کاهش حضور ارباب رجوع در دستگاه هاي اجرايي شهرستان و افزايش رضايتمندي را در پي خواهد داشت.

نماينده عالي دولت در نکا بر استفاده و بکارگيري تکنولوژي در انجام امورات مردمي را حائز اهميت دانست و بيان کرد : ارائه خدمات با کيفيت تر، بيشتر و مطلوب تر به مردم در سطح شهر و روستاها افزايش رضايتمندي و زيرساخت هاي توسعه را رقم مي زند.

واگذاري خدمات دولت به بخش هاي غيردولتي

همچنين مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران هم  با اشاره به دفاتر پيشخوان دولت در سطح استان گفت: 476 دفتر خدمات روستايي و 302 دفتر خدمات شهري بيش از 170 خدمت موجود و شناسايي و احصاء 183 خدمت جديد به اين دفاتر تاکنون صورت گرفته است.

ابوذر قرباني، دفاتر پيشخوان دولت را يکي از نقاط برجسته و به عنوان خط مقدم و پيشاني دولت الکترونيک در ارائه خدمات ارزنده به مردم قلمداد کرد و بيان داشت: دولت الکترونيک افزايش رضايتمندي، کاهش فساد مالي، دقت، سرعت و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم را به همراه دارد.

وي افزود: ارائه خدمات مطلوب تر سبب تقويت دولت و واگذاري خدمات بيشتر به دفاتر پيشخوان دولت در سطح شهرستان ها مي شود.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران با اشاره به مکانيزه شدن فرآيندهاي الکترونيکي تصريح کرد: براي بهبود کيفيت خدمات، دسترسي آسان و کاهش هزينه ها فرآيندهاي الکترونيکي به سمت مکانيزه شدن سوق داده مي شوند که در نهايت اين امر توسعه خدمات الکترونيک را در سطح کشور در پي خواهد داشت.

قرباني با بيان افزايش زمينه هاي اشتغال در سطح شهرستان ها گفت: با افزايش دفاتر پيشخوان دولت در شهرستان ها به نوعي زمينه افزايش اشتغال در سطح شهر و روستاها فراهم مي آيد به طوريکه در بعضي از مواقع سبب افزايش منابع درآمدي مي شوند.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران تكريم ارباب رجوع را در دفاتر پيشخوان هاي دولت امري ضروري و حائز اهميت دانست و افزود: دفاتر پيشخوان هاي دولت بايد به عنوان نمادهاي تکريم ارباب رجوع به ارائه خدمات بپردازند دراين راستا فرمانداري و ساير دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به اين مقوله اهتمام و نظارت جدي ورزند.

دولت الکترونيک2

قرباني در پايان با تاکيد بر نظارت دفاتر پيشخوان دولت متذکر شد: کميته نظارت و بازرسي پيشخوان دولت بر تمامي عملکردهاي دستگاه هاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت نظارت مي نمايد به طوري که در صورت بروز هر گونه تخلف اقدامات قانوني لازم را در جهت رفع تخلف و برخوردهاي لازم را در فاز يک بصورت تذكر، فاز دوم اخطار كتبي و قطع سرويس و در نهايت لغو پروانه فعاليت را دردستور کار قرار مي دهند.

فعال سازي کارگروه دولت الکترونيک

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران، بر تهيه و تدوين شناسنامه خدمت به استناد ماده 9 توسط دستگاههاي اجرايي استان مازندران تأکيد کرد و از مديران کل خواست با مطالعه اعتبارات پيوست بودجه سال 1393 کل کشور، اهتمام مجدانه و تلاش و پيگيري بيشتر را براي جذب اعتبارات ملي را داشته باشند.

حسن خيريانپور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و نايب رئيس كارگروه دولت الكترونيك استان مازندران هفته گذشته در اولين جلسه اين كارگروه كه به رياست استاندار برگزار شد گفت: بايد با فعال سازي كارگروه دولت الكترونيك استان از ابعاد كمي و كيفي و اهتمام مجدانه اعضاء و مديران كل دستگاههاي اجرايي طراز مازندران را به استان الكترونيكي و هوشمند ارتقاء دهيم.

خيريانپور درخصوص مباني قانوني اين كارگروه و ضرورت تلاش براي حصول هوشمند سازي اداري و دولت الكترونيكي گفت: در سند چشم انداز كشور بر دستيابي به جايگاه اول اقتصادي – علميفناوري ايران در آسياي جنوب غربي با ايجاد جنبش نرم افزاري و برخورداري از دانش پيشرفته و توليد علم و فناوري تأكيد شده و در بند هاي 10 تا 12 و 15 تا 18 و 24 و 25 سياستهاي كلي نظام اداري كشور ابلاغي مقام معظم رهبري نيز بر اين مهم تصريح گرديده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و نايب رئيس كارگروه دولت الكترونيك مازندران افزود: علاوه بر اين برنامه دوم از 8 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور مصوب جلسه شصت و دوم شورايعالي اداري كشور نيز بر توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري با هدف تسهيل و تسريع دسترسي مردم – بنگاهها – كاركنان و دستگاههاي اجرايي به خدمات دولتي فارغ از زمان و مكان توسط رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي كشور به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است و مزيد بر آن نيز در جلسه شصت و چهارم شورايعالي اداري كشور مجددا برتوسعه خدمات الكترونيكي توسط دستگاههاي اجراي تأكيد شده است.

حسن خيريانپور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران افزود اخيراً با تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات و ابلاغ ضوابط فني و اجرايي مقرر شد كارگروه توسعه دولت الكترونيكي استان ها به رياست استانداران با هدف توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي و ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند شكل گرفته و برگزار شود. وي از رياست كارگروه خواست متناظر اين كارگروه در شهرستانها به رياست فرمانداران و در هر يك از ادارات كل استان به رياست مديركل تشكيل و زمينه هاي اجرايي و عملياتي تحقق دولت الكترونيك در يك برنامه زمانبندي مشخص مهيا شود.

وي بر عضويت يك نفر نماينده صنف مربوطه و كانون پيشخوان دولت و دو نفر از مديران فناوري اطلاعات دستگهاي اجرايي استان براي عضويت در كارگروه دولت الكترونيك تصريح و تأكيد کرد.

در حال حاضر برخي شهرستانهاي مازندران براي تحقق دولت الکترونيک به صورت پايلوت مشخص شده اند و اجراي کامل اين طرح نيازمند برنامه زمانبندي مشخص و رفع موانع فراروي خواهد بود.

وجود 2.2 کاربر اينترنتي در مازندران

مازندران با جمعيتي بيش از 3/2 ميليون نفر داراي 2 ميليون و 299 هزار و 291 نفر کاربر اينترنتي و ضريب نفوذي معادل با 74/8 درصد است و با وجود 63 درصد ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت ADSL در استان، بالاترين ضريب نفوذ به استان مازندران تعلق داشته است.

تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه در استان بيش از يک ميليون و 950 هزار شماره و براساس آخرين آمار تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به کار بيش از يک ميليون و 500 هزار شماره است که ضريب نفوذي در حدود 50 درصد را شامل مي شود؛ همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه در اين استان بيش از 100 درصد است.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ماری خوش خط و خال در انتظار مازندران!

مجلس مثل زیارت نامه حضرت مسلم شده است

کاهش ازدواج؛ دغدغه ای برای تمام فصول

مازندران را از فراز آسمان ها ببینید!

از پروازهای تفریحی شاهانه تا 6 هزار پرواز مردمی

«طاهره 14 ساله سواد ندارم»؛ رنجنامه کودکان «زباله گرد»

آرزوهای کودکان کتاب؛ دوستی کودکان کار با یار مهربان

بی هویتی فرزندان در محلات آسیب پذیر مازندران

مرغ همچنان یک پا دارد/ گرانی در مهد پَرطلاها

خداحافظی تیلر با شالیزارهای مازندران

صادرات پرتقال به رودخانه و دریا/ خزان مرکبات در راه است

سهام فروشی یا مازندران فروشی؟

چرخش برعکس صادرات در مازندران

گردشگری مازندران؛ ظرفیت آنتالیایی، مدیریت کلکته ای

شهر الکترونیک در مازندران؛ نیازمند فرهنگ سازی تدریجی

عیسی خندق زائر دارد؛ « توران» پس از 62 سال دعوت شد

جمع آوری درختان افتاده، اسم رمز دور زدن طرح تنفس جنگل

گلایه مسافران غرب مازندران از لغو پروازها در فرودگاه نوشهر

دکانی به نام پاچه خواری

نفس های آخر نمدمالی در مازندران

شگردهای نوین کلاهبرداری؛ تصادف تقلبی وخودزنی

زباله «طلا» نشد/ کوههای کثیف قد می کشند

مازندران برهوت می‌شود!؟

کمربندی ناتمام فریدونکنار؛ پیست موتورسواران

استفاده بیش از حد از دمنوش های گیاهی خطرناک است

گرانی و تجمل گرایی تهدیدهای دورهمی طولانی ترین شب سال

بودجه پژوهشی یک درصدی و کش و قوس های صد درصدی

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

کودکان و اهریمن "اعتیاد" والدین!

فرمالیته شدن دوره های کارآموزی دانشگاه ها

طرح استیضاح وزیر علوم به صلاح جامعه دانشگاهی کشور نیست

سرمایه‌هایی که "خاک" می‌شوند!

مهاجرآباد سیل‌زده چشم به راه وعده مسئولان/ اگر خون دل بود ما خورده‌ایم!

انتقال آب خزر به سمنان، تهاجمی بزرگ به حوزه آبریز مازندران!

خزر شوره زار می‌شود؟

تالابی منحصر به فرد با گونه های خاص در بابل/ نقض حریم تالاب ها، مرگ آنها را رقم می زند

این راه همراه نیست/ سه چهارم ادارات مازندران رمپ مناسب ندارند

تیغ بازار یابهای لوازم بهداشتی و آرایشی بر پوست و مو زنان

خانواده از منظر قرآن چه جایگاهی دارد؟

مجازات پولشویی چیست؟

زنان اسیر در چنگال "خشونت"/ آمارهای ارائه شده در مورد خشونت زنان واقعی نیست

کلاردشت باپروژه‌های بی سرانجام بهشت نمی‌شود/شهردار:مخالفان حسودند

قصه‌های گنبد کبود؛ تمرینی برای خوب زیستن کودکان

بهار پاییزی کتاب در مازندران/ حال کتاب خوش نیست

خانه های تاریخی "بلده" محکوم به نابودی!

بسیج سمبل وحدت ملی و دانشگاه انسان سازی است

روسای بازنشسته هیات های ورزشی مازندران گوش به زنگ فدراسیون

روستاهای بابلسر میزبان طرح امام شدند

ساخت فیلم ` خان طومان ` در مازندران کلید خورد

اجرای 22 هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در کلاردشت