پیام مازند

آخرين مطالب

تب الکترونيکي شدن و کاهش شکاف ديجيتالي در مازندران مقالات

تب الکترونيکي شدن و کاهش شکاف ديجيتالي در مازندران

  بزرگنمايي:

در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور بر بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تأكيد شده و در مواد 36 و 37 و  و 40 قانون مديريت خدمات كشوري جهت افزايش بهره وري، كارآمدي، سرعت، سلامت، صحت امور، كيفيت، هزينه ها، و رضايت و كرامت مردم هم گوياي اهميت حصول دولت الكترونيك است.

مازندران با داشتن 3 ميليون و 100 هزار نفر و داشتن 85 درصد کاربر اينترنت به لحاظ داشتن ظرفيت اينترنت پرسرعت رتبه اول کشور را دارد، همچنين 77 درصد روستاهاي مازندران داراي اينترنت پرسرعت هستند.

فرماندار نکا با بيان اينکه، دستگاه هاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت مورد اعتماد و به عنوان امين هاي دولت به شمار مي آيند، توسعه را به عنوان خط مقدم استفاده از ظرفيت هاي الکترونيکي در جامعه دانست و بيان داشت: توسعه به عنوان بسته کاملي از ظرفيت ها و پتانسيل هاي جامعه است که در همه شئونات و مسائل زندگي افرد جامعه توسعه را به عنوان خط مقدم خويش قرار مي دهند.

رحيم قاسمي طوسي  با اشاره به ظرفيت هاي هسته اي و مسير توسعه کشور افزود: خوشبختانه با وجود تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي هسته اي که در اختيار داريم ما را به عنوان کشور هسته اي و در حال توسعه مي شناسند.

فرماندار نکا دستگاههاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت را امين دولت دانست و تصريح کرد: دولت به عنوان هرمي که انتهاي آن در شهرستان ها واقع شده است مي تواند با تبديل دولت الکترونيک و پيشخوان هاي دولت مردم را از خدمات مطلوبتر و آسان تر بهره مند نمايند.

قاسمي طوسي اضافه کرد: تلفيقي از دولت در پيشخوان هاي دولت وجود دارد در واقع  توسعه اي که در دوره هاي اخير مد نظر دولتمردان بعنوان خدمات پيشخوان دولت بوده در برخي از موارد طبق قانوني که تصويب کردند انجام نمي گيرد.

دولت الکترونيک 1

وي افزود: انجام خدمات الکترونيکي در دفاتر پيشخوان دولت سبب کاهش حضور ارباب رجوع در دستگاه هاي اجرايي شهرستان و افزايش رضايتمندي را در پي خواهد داشت.

نماينده عالي دولت در نکا بر استفاده و بکارگيري تکنولوژي در انجام امورات مردمي را حائز اهميت دانست و بيان کرد : ارائه خدمات با کيفيت تر، بيشتر و مطلوب تر به مردم در سطح شهر و روستاها افزايش رضايتمندي و زيرساخت هاي توسعه را رقم مي زند.

واگذاري خدمات دولت به بخش هاي غيردولتي

همچنين مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران هم  با اشاره به دفاتر پيشخوان دولت در سطح استان گفت: 476 دفتر خدمات روستايي و 302 دفتر خدمات شهري بيش از 170 خدمت موجود و شناسايي و احصاء 183 خدمت جديد به اين دفاتر تاکنون صورت گرفته است.

ابوذر قرباني، دفاتر پيشخوان دولت را يکي از نقاط برجسته و به عنوان خط مقدم و پيشاني دولت الکترونيک در ارائه خدمات ارزنده به مردم قلمداد کرد و بيان داشت: دولت الکترونيک افزايش رضايتمندي، کاهش فساد مالي، دقت، سرعت و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم را به همراه دارد.

وي افزود: ارائه خدمات مطلوب تر سبب تقويت دولت و واگذاري خدمات بيشتر به دفاتر پيشخوان دولت در سطح شهرستان ها مي شود.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران با اشاره به مکانيزه شدن فرآيندهاي الکترونيکي تصريح کرد: براي بهبود کيفيت خدمات، دسترسي آسان و کاهش هزينه ها فرآيندهاي الکترونيکي به سمت مکانيزه شدن سوق داده مي شوند که در نهايت اين امر توسعه خدمات الکترونيک را در سطح کشور در پي خواهد داشت.

قرباني با بيان افزايش زمينه هاي اشتغال در سطح شهرستان ها گفت: با افزايش دفاتر پيشخوان دولت در شهرستان ها به نوعي زمينه افزايش اشتغال در سطح شهر و روستاها فراهم مي آيد به طوريکه در بعضي از مواقع سبب افزايش منابع درآمدي مي شوند.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران تكريم ارباب رجوع را در دفاتر پيشخوان هاي دولت امري ضروري و حائز اهميت دانست و افزود: دفاتر پيشخوان هاي دولت بايد به عنوان نمادهاي تکريم ارباب رجوع به ارائه خدمات بپردازند دراين راستا فرمانداري و ساير دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به اين مقوله اهتمام و نظارت جدي ورزند.

دولت الکترونيک2

قرباني در پايان با تاکيد بر نظارت دفاتر پيشخوان دولت متذکر شد: کميته نظارت و بازرسي پيشخوان دولت بر تمامي عملکردهاي دستگاه هاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت نظارت مي نمايد به طوري که در صورت بروز هر گونه تخلف اقدامات قانوني لازم را در جهت رفع تخلف و برخوردهاي لازم را در فاز يک بصورت تذكر، فاز دوم اخطار كتبي و قطع سرويس و در نهايت لغو پروانه فعاليت را دردستور کار قرار مي دهند.

فعال سازي کارگروه دولت الکترونيک

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران، بر تهيه و تدوين شناسنامه خدمت به استناد ماده 9 توسط دستگاههاي اجرايي استان مازندران تأکيد کرد و از مديران کل خواست با مطالعه اعتبارات پيوست بودجه سال 1393 کل کشور، اهتمام مجدانه و تلاش و پيگيري بيشتر را براي جذب اعتبارات ملي را داشته باشند.

حسن خيريانپور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و نايب رئيس كارگروه دولت الكترونيك استان مازندران هفته گذشته در اولين جلسه اين كارگروه كه به رياست استاندار برگزار شد گفت: بايد با فعال سازي كارگروه دولت الكترونيك استان از ابعاد كمي و كيفي و اهتمام مجدانه اعضاء و مديران كل دستگاههاي اجرايي طراز مازندران را به استان الكترونيكي و هوشمند ارتقاء دهيم.

خيريانپور درخصوص مباني قانوني اين كارگروه و ضرورت تلاش براي حصول هوشمند سازي اداري و دولت الكترونيكي گفت: در سند چشم انداز كشور بر دستيابي به جايگاه اول اقتصادي – علميفناوري ايران در آسياي جنوب غربي با ايجاد جنبش نرم افزاري و برخورداري از دانش پيشرفته و توليد علم و فناوري تأكيد شده و در بند هاي 10 تا 12 و 15 تا 18 و 24 و 25 سياستهاي كلي نظام اداري كشور ابلاغي مقام معظم رهبري نيز بر اين مهم تصريح گرديده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و نايب رئيس كارگروه دولت الكترونيك مازندران افزود: علاوه بر اين برنامه دوم از 8 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور مصوب جلسه شصت و دوم شورايعالي اداري كشور نيز بر توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري با هدف تسهيل و تسريع دسترسي مردم – بنگاهها – كاركنان و دستگاههاي اجرايي به خدمات دولتي فارغ از زمان و مكان توسط رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي كشور به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است و مزيد بر آن نيز در جلسه شصت و چهارم شورايعالي اداري كشور مجددا برتوسعه خدمات الكترونيكي توسط دستگاههاي اجراي تأكيد شده است.

حسن خيريانپور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران افزود اخيراً با تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات و ابلاغ ضوابط فني و اجرايي مقرر شد كارگروه توسعه دولت الكترونيكي استان ها به رياست استانداران با هدف توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي و ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند شكل گرفته و برگزار شود. وي از رياست كارگروه خواست متناظر اين كارگروه در شهرستانها به رياست فرمانداران و در هر يك از ادارات كل استان به رياست مديركل تشكيل و زمينه هاي اجرايي و عملياتي تحقق دولت الكترونيك در يك برنامه زمانبندي مشخص مهيا شود.

وي بر عضويت يك نفر نماينده صنف مربوطه و كانون پيشخوان دولت و دو نفر از مديران فناوري اطلاعات دستگهاي اجرايي استان براي عضويت در كارگروه دولت الكترونيك تصريح و تأكيد کرد.

در حال حاضر برخي شهرستانهاي مازندران براي تحقق دولت الکترونيک به صورت پايلوت مشخص شده اند و اجراي کامل اين طرح نيازمند برنامه زمانبندي مشخص و رفع موانع فراروي خواهد بود.

وجود 2.2 کاربر اينترنتي در مازندران

مازندران با جمعيتي بيش از 3/2 ميليون نفر داراي 2 ميليون و 299 هزار و 291 نفر کاربر اينترنتي و ضريب نفوذي معادل با 74/8 درصد است و با وجود 63 درصد ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت ADSL در استان، بالاترين ضريب نفوذ به استان مازندران تعلق داشته است.

تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه در استان بيش از يک ميليون و 950 هزار شماره و براساس آخرين آمار تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به کار بيش از يک ميليون و 500 هزار شماره است که ضريب نفوذي در حدود 50 درصد را شامل مي شود؛ همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه در اين استان بيش از 100 درصد است.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

لحاف دوزی؛ گم شده در لابه‌لای مدرنیته

پیش بینی افزایش 70 درصدی تولید گندم در مازندران

بازگشت آرامش با اما و اگرها به جاده های مازندران

متهم ردیف اول سیل مازندران کیست؟

سازه های باکیفیت در برابر سیل تخریب نمی شود

افزایش 75 درصدی آب پشت سدهای مازندران

عباس آباد با جاذبه ها طبیعی آماده میزبانی از موج دوم سفرهاست

پرستوها نحستین مهمانان بهاری به مازندران رسیدند

آخرین وضعیت مازندران 10 روز پس از سیل

گردن آویزی که از طبیعت چهار هزار سال پیش حکایت می‌کند!

اینجا "کوه تنها" به شما پیشنهاد می‌شود!

شادی های چهارشنبه سوری را با غم نیامیزیم

"قائم‌شهر"؛ شهر چند بام و یک هوا!

به شهر "نقی معمولی" خوش آمدید!

پرونده خجل ترین جانور خزری روی خط انتقال/«فک ها» به کویر می روند

اینجا جان می دهد برای لایو اینستاگرام!

مازندران به پیشواز بهار رفت/ آیین های نوبرانه نوروزی

حس تازگی در یک روستای 2500 ساله

جذابیت حضور در "میان مه، ابر و نم نم باران" را از دست ندهید!

سال تحویل بهار در شالیزارهای مازندران

منطقه ای در مازندران که تمام ایام سال دمای آن صفر درجه است!

بشارت عید با نوروزخوانی/ آئینی برای بدرقه سرما و استقبال از بهار

سفر به سرزمین رنگ‌ها

برق جاذبه های طبیعی در چشم ظرفیت گردشگری مذهبی مازندران

« دریا تا کویر»؛ مقصد بکر گردشگری در تعطیلات نوروز

افزایش 90 درصدی آمار فرار دختران در مازندران

روستاهای مازندران نقطه کانونی گردشگری نوروزی

زبانی که نفس‌هایش به شماره افتاده!

گره کور توسعه طرح های بوم گردی در رامسر

روایتی از حماسه مغفول مانده 7اسفند/تروریست ها یکساعته شکست خوردند

مادرانه‌های یک فعال رسانه‌ای در مازندران!

ویلاداران بی نام و نشان مازندران در انتظار مسافران نوروزی

پوشاک ایرانی، دست برتر اما توجه کمتر/ برندهایی که از آب نگذشته اند!

جاجیم آلاشت؛ زینت تخت شاهی در سرازیری سقوط

ترافیک ملی رامسر در بن بست کوه و دریا

گم شدن شادی در دنیای کودکان کار

گردشگری دریایی در مازندران معنا ندارد/آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم!

سایه بی اعتمادی بر سر موسسات خیریه

احداث نخستین مرکز بیماری‌های خاص در نور؛ پَر!

توسعه کشاورزی مازندران با شیرین‌سازی آب دریای خزر؟

آبخیزداری؛ ناجی "بحران آب" مازندران؟

اینجا قوها فریاد می‌کشند

رامسر؛ شهر تالاب‌ها/ ثبت 2290 تالاب در کنوانسیون عروس ایران

سنگینی کفه رژیم غذایی در ترازوی سلامتی مردم

برگی از خاطرات یک مبارز انقلابی

سرنوشت آن 12 میلیارد!؟

کلین‌خونی؛ درگیر مشکلات و مهاجرت

سیاست بده بستان دستگاه ها در اجرای ماده 25 بهبود کسب و کار

گل‌هایی که مانع خروج ارز از کشور می شوند

بهشت پرندگان مهاجر می‌خشکد/ روزگار برزخی یک تالاب