آخرين مطالب

سد گلورد بهشهريک راه دسترسي کم دارد مقالات

سد گلورد بهشهريک راه دسترسي کم دارد

  بزرگنمايي:

بهره برداري از سد گلورد، يکي از روياهاي بزرگ مردم استان به ويژه در شرق مازندران است که با تلاش هاي انجام شده در سال هاي اخير، آرام آرام به مرحله بهره برداري نزديک مي شود و به گفته مسئولان تا پايان سال جاري آبگيري آزمايشي آن آغاز مي شود.

اين سد با پيشرفت بيش از 90درصد، مراحل پاياني ساخت خود را سپري مي کند اما کم توجهي به فراهم آوردن زمينه تردد آسان مردم حدود 70روستاي بالادست اين سد، مي تواند منجر به بروز اعتراضات مردم شود.

با آغاز آبگيري سد گلورد که گنجايش 107 ميليون مترمکعب اب را دارد ، بخشي از راه دسترسي فعلي روستاهاي بالادست در حوزه استحفاظي شهرستان بهشهر زير آب مي رود و ارتباط بيش از 70 روستاي بالادست اين سد با شهرستان بهشهر قطع مي شود.

جاده فعلي مورد استفاده اين روستاييان، يکي از قديمي ترين راه هاي مورد استفاده در اين منطقه کوهستاني است و از آن به عنوان شاهراه بخش بزرگ کوهستاني هزارجريب ياد مي شود.

در حاليکه روستاييان منطقه براي راه دسترسي نياز به ساخت يک پل روي رودخانه در منطقه را کافي مي دانند مسوولان اب منطقه اي استان مازندران براي کاهش هزينه ها اصرار بر ساخت يک جاده 13.5کيلو متري که از داخل جنگل مي گذرد , دارند.

40کيلومتر مسير اضافه

اگر چه دسترسي به روستاهاي بخش کوهستاني بهشهر، از طريق شهرستان هاي نکا و گلوگاه نيز امکان پذير است، اما کمتر عقل سليمي مي پذيرد که ساکنان يک روستا براي حضور در محل سکونت خود، نه تنها از شهرستان ديگر عبور کنند، بلکه روزانه 40 کيلومتر بيشتر را طي کنند؟

جاده فعلي که مورد استفاده قرار مي گيرد، راهي کم خطر با موانع معدود و شيب اندک است که همين مزيت ها موجب شده است، اقبال عمومي به استفاده از اين جاده در مقايسه با جاده هاي ديگر بسيار بيشتر باشد.

در شرايطي که شمارش معکوس براي بهره برداري از سد گلورد آغاز شده است، نگراني هاي مردم ساکن روستاهاي بالادست سد گلورد روز به روز افزايش مي يابد و آن ها وقتي همتي براي حل مشکل جاده نديدند، به صورت خودجوش به فکر پيدا کردن راهي مناسب براي حل اين مشکل افتادند.

مسئولان البته نسبت به اين موضوع چندان هم بي تفاوت نبودند و چند مسير را براي ساخت جاده جايگزين در نظر گرفتند که هر بار کمبودها و مشکلات مالي را مانع اجراي طرح ساخت جاده جديد عنوان مي کنند.

يکي از اهالي روستاي غريب محله  گفت: يکي از راه هاي مورد نظر مردم روستاهاي بالادست سد گلورد، احداث پل روي رودخانه است که معلوم نيست، چرا مسئولان توجهي به اين خواسته مردم نمي کنند و اهميتي براي آن قايل نيستند.

ابوالحسن طهماسبي اظهار کرد: وقتي ديديم مسئولان هزينه فراوان ساخت اين پل را بهانه اي براي مطالعه نکردن طرح آن قرار داده اند، با چند پيمانکار متبحر در ساخت اين گونه طرح هاي بزرگ گفت وگو کرديم و پس از برگزاري نشست هاي فراوان، متوجه اختلاف فراوان مبلغ مورد تقاضاي پيمانکار مورد نظر مسئولان با اعتبار مورد نياز واقعي براي ساخت پل شديم.

فرق پيمانکار دولتي و خصوصي

وي بيان کرد: پيمانکاري که مسئولان براي اين پل معرفي کرده بودند، تقاضاي بودجه 32ميليارد توماني کرد، اما پيمانکار پيشنهادي مردم که مورد وثوق مسئولان نيز است، براي همان طرح، خواستار بودجه 18ميليارد توماني شد.

طهماسبي گفت: مسئولان به جاي ساخت پل، ساخت جاده از طريق جنگل را پيشنهاد کرده اند که در صورت تصويب اين طرح، چند هکتار از جنگل هاي بکر و بسيار انبوه اين منطقه از ميان خواهد رفت.

وي افزود: در شرايطي که ساخت مسير جايگزين از طريق ساخت پل و با کمترين آسيب به طبيعت قابل انجام است، معلوم نيست چرا اصرار دارند جاده را با قطع درختان بسيار زياد و با گذر از دل جنگل هاي بالادست سد گلورد بسازند؟

طهماسبي گفت: ساخت جاده جنگلي معايب متعددي دارد که دور شدن چندين کيلومتري مسير تردد مردم و احتمال تخليه چندين روستا به خاطر دور شدن مسير دسترسي به شهر و از رونق افتادن کشاورزي و دامداري در اين روستاها، بخشي از آن است.

ماه هاي سرد سال و تردد سخت از جنگل

وي اظهار کرد: از ديگر معايب ساخت جاده در دل جنگل هاي اين مناطق، غيرممکن بودن تردد در ماه هاي سرد سال است.

وي گفت: اين مناطق، در فصل سرد سال، همواره شاهد بارش برف هاي متعددي با حجم فراوان است و در اين فصل امکان تردد از جاده جنگلي مورد نظر مسئولان که به دليل وجود درختان متعدد، در ساعات کمي از روز، نور آفتاب به زمين مي رسد، بسيار اندک و دشوار است.

فرماندار بهشهر نيز با انتقاد شديد از کم توجهي دستگاه هاي مرتبط به ساخت جاده جديد براي تردد مردم در اين منطقه کوهستاني گفت: در شرايطي که مسئولان مرتبط با ساخت اين جاده اقدامي براي آن انجام نداده اند، مردم اين منطقه دست به کار شده و چند پيمانکار را براي اجراي آن پيشنهاد کردند.

محمدتقي نورزاد افزود: دليل اصلي ورود مستقيم مردم به اين طرح، بي اعتمادي به مجري طرح است که بايد بکوشيم با آغاز هر چه سريعتر ساخت اين جاده، اعتماد را به مردم بازگردانيم.

به گفته وي آبگيري سد گلورد، مشکل کمبود آب زمين هاي کشاورزي پايين دست بهشهر را برطرف مي کند و زمين هاي اين مناطق را از بي آبي نجات خواهد داد.

نورزاد گفت: بهره برداري از سد گلورد، کشاورزي منطقه شرق مازندران را متحول کرده و موجب افزايش توليدات کشاورزي خواهد شد.

وي بيان کرد : زيرساخت هاي لازم براي استفاده مطلوب از سرريز آب اين سد در بهشهر در حال احداث است و با تکميل کانال هاي انتقال آب در مناطق پايين دست شهرستان، آماده استفاده مطلوب از منابع آبي اين سد هستيم.

فرماندار بهشهر افزود: اراضي مستعد کشاورزي شرق مازندران به سبب کمبود آب زير زميني و نبود آب سطحي بازده مناسبي ندارند و چاره کار در اين زمينه بهره برداري هر چه زودتر از سد گلورد و شبکه پايين دستي آن است.

به گفته نورزاد با رفع مشکل کمبود آب اين زمين ها، انقلاب بزرگي در کشاورزي منطقه به وجود مي آيد و پيش بيني مي شود بيش از 600 نفر از اين طريق به فعاليت مداوم کشاورزي بپردازند.

معاون طرح توسعه شرکت آب منطقه اي مازندران در باره ساخت جاده گفت : احداث جاده جديد و جايگزين براي روستاييان بالادست سد گلورد، با قطع درختان جنگل هاي انبوه اين منطقه امکان پذير است .

محمد فروزان اظهار کرد : به دليل آن که آبگيري سد گلورد موجب زير آب رفتن بخشي از جاده دسترسي مردم روستاهاي بالادست اين سد در حوزه استحفاظي بهشهر شد، ساخت جاده جديد و جايگزين به شرکت آب منطقه اي واگذار شد .

وي بيان کرد: براي احداث جاده جديد، 2 طرح پيشنهاد شد که از ميان اين طرح ها ، شرکت آب منطقه اي ساخت جاده جنگلي به طور 5 / 13 کيلومتر را انتخاب کرد .

معاون طرح توسعه شرکت آب منطقه اي مازندران افزود : به جز اين جاده ، طرح ديگري که براي اتصال روستاهاي بالادست پيشنهاد شد، ساخت پل با ارتفاع 80 متر از کف زمين بود .

فروزان ادامه داد : براي ساخت جاده جنگلي ، به اعتباري بالغ بر 13 ميليارد تومان نيازمنديم اما اگر بخواهيم طرح ساخت پل را اجرا کنيم ، بايد بيش از 27 ميليارد تومان هزينه کنيم که به دليل صرفه اقتصادي ، ساخت جاده جنگلي مورد تاييد اين شرکت است .

وي گفت : يکي از دلايل ترجيح جاده جنگلي به ساخت پل ، داشتن بدهي هاي فراوان سد گلورد به پيمانکاران و ناتواني در تامين منابع مالي ساخت پل است
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شخم زمستانه در مناطق بارانی ممنوع!

دیابت ؛ شاهراه ورود به مسیر مرگ خاموش

این من بودم که...

قصه ناتمام نساجی های قائمشهر

جنگل تراشی در مقابل چشمان مسئولان/ مناطق بکری که بلعیده می‌شوند

روزگار تلخ مرکز تجارت شمال در «بارفروش دِه»

صنعت مازندران "مادر" ندارد!

نخستین ساکنان مازندران چه کسانی هستند؟

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران : اعتراف به اشتباهات کردید ولی چه سود؟

چشم‌چرانی به اراضی مازندران؛ ممنوع!

نمره منفی برای کمیته های بحران

برای چهل سالگی انقلاب چه کرده اید؟

گردشگری با طعم فقر امکانات در منطقه نمونه ساحلی

روستا؛ منبع اساسی آغاز یک توسعه پایدار/ نگرش خود به روستا را تغییر دهیم

درباره حادثه پل سفید

سیل‌گیر!؟

دردمان از نشنیدن نیست؛ گوش شنوایی نیست

مادران انتظار؛ 35 سال چشم به راه علیرضا

گردشگری در مازندران؛ از "عمل" تا "عنوان‌زدگی"

ثبت 68 آیین معنوی مازندران/ از « گهره بندی» تا «مشال پلیته»

داغ بردل نشسته «خزر»/ سوگواره دریا پایان ندارد

ضریحی که ندیده ساخته شد/ عشق به امام حسین (ع) درقاب هنر

حکایت تلخ "درس خواندن" و "کمر شکستن"

کرب زنی؛ آئینی برای همنوایی با امام حسین (ع)

هجوم "خوران"به جنگل های یتیم شمال به بهانه گردشگری!

"نُکرس" زیبایی مطلق در دل ستبر کوهستان

"کم‌آبیاری بخشی ریشه" راهکاری علمی برای سازگاری با شرایط خشکی

افزایش حباب سن ازدواج در جامعه امروزی/ استقلال مالی؛ دختران را ازدواج گریز کرده است!

گردشگری با طعم جهادی

کلیدهای طلایی رفتار با نوجوانان

محورهای مواصلاتی مازندران جولانگاه عزرائیل!

تلف شدن ماهیان رودخانه فریدونکنار در تداوم تناقض‌گویی مسئولان/ مشکلات زیست محیطی که سلامت مردم را نشانه گرفته است

«خوتکا» پیشمرگ پرندگان مهاجر شد/ مهمان‌کشی ممنوع

سناریوی نرخ ارز و جولان قیمت ها در بازار مصرفی

پلاستیک؛ هیولایی که سلامتی را می بلعد

دست برنجکاران مازنی زیر سنگ شالیکوبی داران

باران به داد میانکاله رسید/آتشی که زمین خواران برافروختند

"الیت"؛ مدفن یک تمدن تاریخی

ارزمون شکارچیان درگذشت

معدن‌کاری لرزه برجان ولشت انداخت/ مرگ بهشت نزدیک است

شیرمادر؛ بهترین گزینه برای تغذیه کودکان شیرخوار

این همه تبلیغات بنر در ساری برای یک سالگرد

سرریز جاذبه های گردشگری در مسیر راه آهن شمال

خطر تکرار فاجعه در بافت های ناایمن/ تهدید جان 400 هزار مازنی

ضرورت تهیه « نقشه خطر» در ساری

مازندران در انتظار انفجار جمعیت/ «جنگل‌نشینی» پدیده در حال وقوع در مازندران

جای خالی متخصصان در معادن ناایمن مازندران

نسخ کشی از سفره های زیرزمینی مازندران برای کشت دوم برنج

مهمان کُشی خزر/ غریق نجات متولی می خواهد

آش چنان سوخت بال و پرت را...