آخرين مطالب

طرح احداث سد وانتقال آب رودخانه هاي تنكابن به استان هاي همجوار مقالات

طرح احداث سد وانتقال آب رودخانه هاي تنكابن به استان هاي همجوار

  بزرگنمايي:

طرح اين مساله موجب اظهار نظرهاي مختلفي شد بگونه اي كه موافقان آن را مشروط به رفع مشكلات آب آشاميدني منطقه و مخالفان نيز آن را تهديدي براي محيط زيست مي دانند. رودخانه 2 هزار 2 سرچشمه اصلي و بزرگ به نام هاي درياسر رود و نوشا رود دارد كه اولي از برف چال هاي چكاد سيالان و دومي از برف چال هاي چكاد نوشا و نياردره سرازير مي شوند و رودخانه 3 هزار نيز 3 سرچشمه اصلي و بزرگ به نام هاي شلف رود ، گرما رود و مران رود دارد كه شلف رود از برف چال هاي چكاد هفت خوان و تخت سليمان ، گرمارود از برف چال هاي چكاد خرسان و گردونه كوه و مران رود از كوه نرگس سرازير مي شوند و پس از عبور از مسيري كوهستاني در منطقه چالدره به هم پيوسته و رودخانه چشمه كيله را تشكيل مي دهند. رودخانه چشمه كيله نيز كه پرآب ترين رودخانه حوزه آبگير غرب مازندران محسوب مي شود و دبي آب اين رود 380 تا 450 ميليون متر مكعب در سال مي باشد پس از سيراب كردن مناطق جلگه اي و حاصلخيز از مركز شهر تنكابن عبور كرده و به درياي مازندران مي ريزد. طرح احداث سد بر روي رودخانه 2هزار نخستين بار توسط شهيد رزاقي نماينده مردم شهرستان هاي تنكابن و رامسر در مجلس شوراي اسلامي در سال 1364 مطرح شد و مطالعات فاز نخست آن با هزينه اي بالغ بر يكصد ميليون ريال به اتمام رسيد اما پس از شهادت ايشان اين طرح متوقف گرديد. اكنون بار ديگر اين طرح در دستور كار قرار گرفته و مطالعات فاز صفر آن به اتمام رسيده است و بايد ديد وزارت نيرو با وجود طرح هاي زياد و نيمه تمام سد سازي در كشور تا چه ميزان بر اجراي اين طرح مصمم است و نظرات كارشناسي مسئولان محلي در اين زمينه اعمال ميگردد يا خير. رئيس شوراي اسلامي شهرستان تنكابن در واكنش به اين طرح ، گفت : در شرايطي كه مردم روستاهاي 2هزار و 3 هزار با مشكل تامين آب آشاميدني بهداشتي مواجه هستند ، انتقال آب رودخانه هاي اين دو روستا ظلم به مردم منطقه است . ياسر گليج افزود : آب آشاميدني بسياري از مردم روستاهاي تنكابن به دليل نبود يا فرسودگي شبكه توزيع انتقال آب آشاميدني ، دچار آلودگي هاي ميكروبي است كه به دليل استفاده از آن شاهد گسترش بيماري هاي دستگاه گوارش در بين مردم منطقه هستيم. وي موافقت با انتقال آب رودخانه هاي 2هزار و 3 هزار را مشروط به رفع مشكلات مردم در حوزه آبرساني دانست و اظهار داشت : احداث سد جهت رفع مشكل تامين آب آشاميدني مردم اين منطقه مانعي ندارد اما با انتقال آب اين 2 رودخانه تا زماني كه مشكلات برطرف نشده باشد ، مخالفيم . گليج خاطر نشان كرد : مناطق جنگلي و كوهستاني 2هزار و 3 هزار به دليل موقعيت گردشگري كه دارد در ايام نوروز و تعطيلات تابستان با حجم زيادي از مسافر روبرو مي شود و همين امر مشكلات زيادي را براي روستائيان فراهم مي آورد. رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان تنكابن نيز با بيان اينكه صنعت سد سازي كه در ايران وجود دارد در دنيا منسوخ شده است به خبرنگار ايرنا گفت : در دنياي امروز به جاي آنكه براي مهار آب هاي سطحي سد بزنند همان بودجه را در بخش هاي ديگر از قبيل ذخيره سازي آب در سفره هاي زيرزميني ، اجراي سيستم نوين آبرساني و مصرف بهينه آب سرمايه گذاري مي كنند. هادي منصور كيا مهمترين مشكل در اين زمينه را انتقال آب به حوزه هاي ديگر دانست و افزود : برخي افراد با يك استدلال غير كارشناسي ، خيلي سطحي و عوام پسندانه مي گويند كه نبايد آب شيرين رودخانه ها به دريا بريزد و شور شود در صورتي كه اين مسئله يك روند كاملا طبيعي و بخشي از چرخه زيستي است و بايد صورت گيرد و نبود آن حيات انسان ها را بر روي كره زمين به خطر خواهد انداخت. وي به اولين اتفاقي كه پس از احداث سد بر روي اين 2 رودخانه خواهد افتاد اشاره كرد و اظهار داشت : با احداث سد ، سطح وسيعي از آب در اختيار مناطق خشك قرار مي گيرد و بخش عظيمي از آب ذخيره شده به بخار تبديل مي شود و اين رطوبت شديد گونه هاي جانوري ، گياهي و تنوع زيستي منطقه دچار تغيير مي كند و مسير جريان حيات در منطقه قطع مي شود. كيا خاطر نشان كرد : همچنين برخورد بخار برخاسته از آب ذخيره شده در پشت سد به مناطق سرد كوه هاي اطراف مي تواند آسيب هاي ديگري را نيز به همراه داشته باشد. وي با بيان اينكه انتقال آب از حوزه اي به حوزه ديگر شرايط محيط زيستي كشور را شكننده تر مي كند ، تصريح كرد : اگر توازن جمعيتي در كشور رعايت مي شد نه نيازي به سد و انتقال آب آن بود و نه با كمبود آب آشاميدني مواجه مي شديم. رئيس اداره حفاظت محيط زيست تنكابن ، يادآور شد كه تاكنون در خصوص احداث سد بر روي رودخانه 2هزار هيچگونه مكاتبه اي در اين زمينه با اين نهاد صورت نگرفته است . نماينده مردم تنكابن رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسلامي احداث سد بر روي رودخانه هاي منطقه براي تامين آب آشاميدني مردم در سال هاي آينده با رعايت حفظ محيط زيست را امري اجتناب ناپذير دانست و گفت : نظريه اي در وزارت نيرو مطرح است مبني بر اينكه براي تامين بخشي از آب آشاميدني استان تهران سدي بر رودخانه 2هزار احداث شود البته مشروط به اينكه آب آشاميدني پايين دست رو تامين كرده باشند. شمس اله شريعت نژاد افزود : اگر شروط ما براي احداث سد تامين نگردد با انتقال آب به پايتخت مخالفيم و اجازه نخواهيم داد تا يك قطره آب به تهران برسد. وي احداث سد بر روي رودخانه ازارود را اولويت اول سد سازي در منطقه برشمرد و اظهار داشت : مطالعات اوليه اين سد به اتمام رسيده و از آنجايي كه محل احداث آن در پايين دست است و ايجاد شبكه انتقال آب آن راحت تر و كم هزينه تر نسبت به سدهاي 2هزار و 3هزار است توجيه پذير تر خواهد بود. شريعت نژاد با بيان اينكه با احداث سد ازارود آب آشاميدني بخش عظيمي از شهرستان هاي تنكابن و عباس آباد تامين خواهد شد ، خاطر نشان كرد : بايد براي همه سدها يك حق آبه براي رودخانه در نظر گرفته شود تا اكوسيستمي كه در داخل رودخانه است دچار مشكل نشود. وي تصريح كرد : هم اكنون وزارت نيرو سدهاي نيمه تمام زيادي دارد و بعيد است پروژه جديدي را بواسطه رقم بالاي اعتباري آغاز نمايد . بر اساس آمارهاي موجود ، 150 هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام در بخش آب داريم كه با اعتباري كه براي آنها تخصيص يافته 50 سال طول مي‌كشد تا اين طرح‌ها به پايان برسد. مدير امور منابع آب شهرستان هاي تنكابن ، رامسر و عباس آباد نيز گفت : در راستاي برنامه ريزي جهت تامين آب مورد نياز مردم منطقه تلاش داريم تا يك سد يا بر روي رودخانه ازارود و يا يكي از رودخانه هاي دوهزار يا سه هزار احداث نماييم. حميد رضا افقي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود : سد ازارود فاز شناخت آن به اتمام رسيده و جانمايي آن مشخص گرديده و در مرحله نقشه برداري قرار دارد. وي با بيان اينكه مطالعات ژئوتكنيك ، پدافند و زمين شناسي پيشرفته اين سد نيازمند اعتبارات ملي است ، اظهار داشت : براي مطالعات ژئوتكنيك تنها حدود 10 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه بايد از طريق اعتبارات ملي تامين گردد اما تاكنون چنين اعتباري تخصيص داده نشده است. افقي خاطر نشان كرد : سد 2 هزار در فاز شناخت قرار دارد اما از آنجايي كه احداث دو سد در يك شهرستان امكان پذير نيست و مراحل اجرايي سد ازارود جلوتر از سد دوهزار است بنابراين اولويت نخست با سد ازارود است. وي با بيان اينكه وضعيت آب هاي زيرزميني منطقه رضايت بخش نيست ، تصريح كرد : هم اكنون بخش زيادي از آب مورد نياز مردم منطقه از سفره هاي آب زير زميني تامين مي شود و به خاطر نزديكي كوه و دريا ، سفره هاي غني در اين زمينه نداريم و بايد تلاش كنيم تا از طريق مهار آب هاي سطحي نياز مردم را برطرف نماييم. مدير امور منابع آب شهرستان هاي تنكابن ، رامسر و عباس آباد در ادامه از طرح انتقال آب رودخانه هاي دوهزار و سه هزار ابراز بي اطلاعي كرد و افزود : طرح انتقال آب با طرح احداث سد بر روي رودخانه هاي منطقه دو مقوله جدا از هم هستند و تاكنون هيچگونه مكاتبه رسمي در بحث انتقال آب با اين نهاد صورت نگرفته اما ظاهرا قرار است كه از سرشاخه رودخانه سه هزار ، آب به استان هاي تهران و البرز منتقل گردد. وي اضافه كرد : احتمالا سد انحرافي كوچكي و يا مخزن ذخيره آبي ساخته خواهد شد و با احداث ايستگاه پمپاژ بخشي از آب اين رودخانه به حوزه اي ديگر انتقال خواهد يافت اما نمي دانيم كه مطالعات صورت گرفته دقيقا در چه مرحله اي قرار دارد. افقي يادآور شد : بايد با مركز استان پيرامون طرح انتقال آب مكاتباتي صورت گيرد تا وضعيت اين طرح و برنامه هاي آينده آن براي مديران شهرستاني مشخص گردد. فرماندار شهرستان تنكابن نيز با ابراز بي اطلاعي از اجراي اين پروژه گفت : تاكنون در ارتباط با اين طرح هيچگونه مكاتبه رسمي با فرمانداري از سوي استان يا وزارت خانه مربوطه صورت نگرفته است. سيد امير حسيني جو افزود : هيچگونه اطلاعات شهرستاني در اين زمينه وجود ندارد و تنها در رسانه ها اين مسئله مطرح گرديده است.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

روسای بازنشسته هیات های ورزشی مازندران گوش به زنگ فدراسیون

روستاهای بابلسر میزبان طرح امام شدند

ساخت فیلم ` خان طومان ` در مازندران کلید خورد

اجرای 22 هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در کلاردشت

فاصله نجومی مازندران تا تبدیل شدن به قطب گردشگری

حال پریشان یک رودخانه/ «تلار» زباله‌دانی شد

شخم زمستانه در مناطق بارانی ممنوع!

دیابت ؛ شاهراه ورود به مسیر مرگ خاموش

این من بودم که...

قصه ناتمام نساجی های قائمشهر

جنگل تراشی در مقابل چشمان مسئولان/ مناطق بکری که بلعیده می‌شوند

روزگار تلخ مرکز تجارت شمال در «بارفروش دِه»

صنعت مازندران "مادر" ندارد!

نخستین ساکنان مازندران چه کسانی هستند؟

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران : اعتراف به اشتباهات کردید ولی چه سود؟

چشم‌چرانی به اراضی مازندران؛ ممنوع!

نمره منفی برای کمیته های بحران

برای چهل سالگی انقلاب چه کرده اید؟

گردشگری با طعم فقر امکانات در منطقه نمونه ساحلی

روستا؛ منبع اساسی آغاز یک توسعه پایدار/ نگرش خود به روستا را تغییر دهیم

درباره حادثه پل سفید

سیل‌گیر!؟

دردمان از نشنیدن نیست؛ گوش شنوایی نیست

مادران انتظار؛ 35 سال چشم به راه علیرضا

گردشگری در مازندران؛ از "عمل" تا "عنوان‌زدگی"

ثبت 68 آیین معنوی مازندران/ از « گهره بندی» تا «مشال پلیته»

داغ بردل نشسته «خزر»/ سوگواره دریا پایان ندارد

ضریحی که ندیده ساخته شد/ عشق به امام حسین (ع) درقاب هنر

حکایت تلخ "درس خواندن" و "کمر شکستن"

کرب زنی؛ آئینی برای همنوایی با امام حسین (ع)

هجوم "خوران"به جنگل های یتیم شمال به بهانه گردشگری!

"نُکرس" زیبایی مطلق در دل ستبر کوهستان

"کم‌آبیاری بخشی ریشه" راهکاری علمی برای سازگاری با شرایط خشکی

افزایش حباب سن ازدواج در جامعه امروزی/ استقلال مالی؛ دختران را ازدواج گریز کرده است!

گردشگری با طعم جهادی

کلیدهای طلایی رفتار با نوجوانان

محورهای مواصلاتی مازندران جولانگاه عزرائیل!

تلف شدن ماهیان رودخانه فریدونکنار در تداوم تناقض‌گویی مسئولان/ مشکلات زیست محیطی که سلامت مردم را نشانه گرفته است

«خوتکا» پیشمرگ پرندگان مهاجر شد/ مهمان‌کشی ممنوع

سناریوی نرخ ارز و جولان قیمت ها در بازار مصرفی

پلاستیک؛ هیولایی که سلامتی را می بلعد

دست برنجکاران مازنی زیر سنگ شالیکوبی داران

باران به داد میانکاله رسید/آتشی که زمین خواران برافروختند

"الیت"؛ مدفن یک تمدن تاریخی

ارزمون شکارچیان درگذشت

معدن‌کاری لرزه برجان ولشت انداخت/ مرگ بهشت نزدیک است

شیرمادر؛ بهترین گزینه برای تغذیه کودکان شیرخوار

این همه تبلیغات بنر در ساری برای یک سالگرد

سرریز جاذبه های گردشگری در مسیر راه آهن شمال

خطر تکرار فاجعه در بافت های ناایمن/ تهدید جان 400 هزار مازنی