آخرين مطالب

نقش بيمه درپوشش محصولات کشاورزي درترازوي داوري مقالات

نقش بيمه درپوشش محصولات کشاورزي درترازوي داوري

  بزرگنمايي:

مازن انلاين- به رغم اينکه بخش کشاورزي مازندران با توليد سالانه بيش از شش ميليون تن مهمترين حوزه رونق اقتصادي استان محسوب مي شود،اما بررسي هاي ميداني نشان مي دهد که به دليل بررسي هاي ناقص و چندگانه خسارت از سوي کارشناسان بيمه ، کم بودن مقدار خسارت مورد تعهد از سوي بيمه گر ، طولاني بودن فرايند اداري ، پرداخت دير هنگام براي جبران خسارت و البته آگاهي کم کشاورزان ،نقش بيمه محصولات کشاورزي استان را کم رنگ کرده و مورد استقبال قرار نگرفته است.
بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي مازندران از 460 هزار هکتار از اراضي زراعي و باغي استان کمتر از هفت درصد زمين هاي مازندران تحت پوشش بيمه است.
بي توجهي به مقوله بيمه محصولات کشاورزي مازندران در حالي است که آسيب هاي طبيعي ناشي از نوسانات جوي همراه با باران هاي شديد ،بروز سيل ،خشکسالي ،افزايش و کاهش شديد دما ،وزش طوفان ،بارش برف و يخبندان سبب مي شود تا همواره حاصل تلاش يک سال زراعي کشاورزان در امان نباشد.
72نوع محصول کشاورزي در مازندران توليد مي شود که در 15نوع از جمله برنج با حدود يک ميليون تن ،مرکبات با 2ميليون و 500هزار تن ،کيوي ،گل و گياه ،دام وطيور و در حوزه شيلات رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
يکي از شاليکاران بابل در گفت وگو با ايرنا مي گويد: هر چند بيمه توليد برنج و مرکبات درچند سال گذشته از سوي مرکز خدمات کشاورزي ، دهياري و شوراي اسلامي تبليغ و ترويج شده است، اما بررسي خسارت توسط کارشناسان بيمه طولاني است و پرداخت آن نيز به درستي صورت نمي گيرد.
ايوب توکلي با اشاره به اينکه تعهدات بيمه گر در بخش توليدات محصولات کشاورزي شفاف نبوده قابل تشخيص و به صورت ساده براي توليد کننندگان نيست، اضافه کرد :به دليل کشاورزي سنتي و مشکلات زير ساختي ، بروز حوادث طبيعي نقطه اي و محلي ناشي از نوسانات جوي حتي با اندک باران سيل آسا ، فرايند فعاليت کشاورزي را دچار مشکل مي کند، اما اين مقولات مورد قبول بيمه گر نيست.
وي خاطر نشان کرد: در بيشتر مواقع باران هاي سيل آسا در ارتفاعات منجر به ايجاد سيل در زمين هاي کشاورزي پايين دست که رودخانه هاي آن لايروبي نشده است، خسارت جدي وارد مي کند، اما بيمه گر اين موارد را ناديده گرفته و شامل بيمه نمي کند.
وي به وجود و گسترش انواع بيماري و آفات کشاورزي ناشي از تغييرات آب و هوايي استان مازندران اشاره کرد و گفت: اين بيماري ها در اثر نوسانات جوي تشديد و به کشاورزي خسارت وارد مي کند که اين مورد نيز تاييد بيمه گر قرار نمي گيرد.
وي با بيان اينکه کشاورزي سنتي سبب شده است تا ميانگين توليد در بين کشاورزان مختلف متفاوت باشد، گفت: امروزه برخي از توليد کنندگان با رعايت مقررات فني کشاورزي ، توليد چشم گير تري نسبت به کشاورز کناري خود دارند و اگر خسارتي واقعه شود، کارشناسان بيمه حداقل خسارت را برآورد مي کنند.
اسماعيل حسيني کشاورزي از شهرستان آمل مي گويد: تمام زندگي و درآمد روستاييان مازندران به کشاورزي است و توليد محصولات کشاورزي همواره از زمان کشت تا برداشت در معرض جدي خطرات طبيعي از جمله آب و هوايي قرار دارد.
وي اضافه کرد: با توجه به اهميت تداوم کشت يک محصول تا برداشت آن ، خسارت هاي جزئي ناشي از شرايط جوي بايد مورد توجه بيمه قرار بگيرد ، چراکه کشاورز نمي تواند کل فعاليت کشاورزي را متوقف کند تا کارشناسان بيمه هر موقع که دلشان خواست براي بررسي خسارت بيايند.
وي توضيح داد: از آنجاييکه آگاهي کشاورزان به مفاد و تبصره هاي تعهدات بيمه گر اندک است و از سوي ديگر تعيبر و تفسير خاصي از سوي کارشناسان بيمه نسبت به نوع خسارت و پوشش بيمه اي صورت مي گيرد ،کشاورزان را در انجام مجدد بيمه ناراضي کرده است.
حسيني که خود را صاحب يک هکتار زمين شاليزاري مي داند ،گفت :طولاني بودن فرايند اداري و پرداخت دير هنگام و اندک خسارت به نسبت هزينه توليد و درآمد ،از ديگر مشکلات بيمه زمين و محصول کشاورزي مورد نظر است.
سيد محمد هاشمي دهيار روستاي کروکلا از بخش لاله آباد شهرستان بابل به وجود حدود 120 هکتار زمين شاليزاري اين روستا اشاره کرد و گفت: اداره هماهنگي ترويج کشاورزي دوره آموزشي بيمه محصولات کشاورزي را اجرا کرده است و بيشتر کشاورزان به اهميت بيمه به عنوان پشتيبان تداوم درآمد کشاورزي آگاه هستند.
وي اضافه کرد: اما کشاورز به دليل اينکه جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي را به درستي لمس نکرده و همواره با تفسير هاي متعدد کارشناسان بيمه گر مواجه شده است،استقبال نشان نمي دهد.
وي با بيان اينکه زير ساخت هاي کشاورزي منطقه در حوزه مديريت آبياري ، يکپارچه سازي زمين و الگوي کشت بوجود نيامده است، بيان داشت: زراعت برنج و باغداري اندک کشاورزان اين روستاها همواره در معرض خطر شرائط جوي قرار مي گيرد، اما جبران خسارت از سوي بيمه جوابگو نيست.
يکي از کشاورزان ساروي ضمن اعلام نارضايتي از بيمه محصولات کشاورزي گفت: از آنجاييکه انجام بيمه يکي از قواعد براي گرفتن وام کشاورزي است، بخشي از بيمه محصولات کشاورزي از سر اجبار صورت مي گيرد.
وي به خسارت برف و يخبندان بر مرکبات در سال جاري اشاره کرد و گفت : هر چند باغ من بيمه نبوده است اما محصول باغ بيمه شده همسايه من همانند باغ خودم به صورت کامل يخ زده بود، اما جبران خسارت آن را به نسبت هزينه توليد و مقدار توليد بسيار کمتر برآورد کردند.
وي اضافه کرد: اين باغدار چندين بار با هزينه شخصي کارشناسان بيمه را براي بازديد به سر باغ آورده است ، ولي هنوز جبران خسارت صورت نگرفت.
حميد رضوي نيا مدير صندوق بيمه محصولات کشاورزي مازندران ضمن تاييد برخي از مشکلات در انجام بيمه و جبران خسارت هاي محصولات کشاورزي ،گفت: طولاني بودن فرايند بررسي و پرداخت جبران خسارت از مشکلات جدي اين بخش است.
وي با بيان اينکه هنوز کشاورزان کمترين رقم حق بيمه و جبران خسارت محصولات کشاورزي را انتخاب مي کنند، اضافه کرد: البته اگر کشاورز گزينه بالاترين رقم حق سهم بيمه شونده را نيز انتخاب کند، مقدار جبران خسارت به نسبت ارزش زمين و توليدات آن کم است.
وي با بيان اينکه تعيين رقم جبران خسارت بر اساس تصميم گيري شوراي اقتصاد است،ادامه داد: 90 درصد کشاورزان استان گزينه سهم بيمه اي که دولت دو و نيم برابر آن را در حمايت از کشاورزان پرداخت مي کند، انتخاب مي کنند که جبران خسارت اين گزينه به نسبت ارزش توليدات کشاورزي بسيار اندک است.
رضوي نيا به اهميت ترويج بيمه تکميلي محصولات کشاورزي با انتخاب گزينه بيشترين مبلغ حق سهم پرداخت بيمه شونده اشاره کرد و گفت: اينکه کشاورز حتي به خسارت جزئي خود به صورت کامل در اسرع وقت نمي رسد ،مي پذيرم.
وي در عين حال گفت: کارشناسان بيمه بانک کشاورزي و جهاد کشاورزي به همراه مسئولان ترويج به اندازه کافي به اهميت انجام بيمه محصولات کشاورزي مازندران اطلاع رساني کردند.
مدير صندوق بيمه محصولات کشاورزي مازندران به مشکلات زير ساختي کشاوزي و الگوي کشت استان نيز اشاره کرد و گفت: هنوز بسياري از خسارت هاي کشاورزي ناشي از مديريت ضعيف ،نداشتن الگوي کشت است که اين مقولات از تعهدات بيمه نيست ولي کشاورز طلب خسارت مي کند.
وي گفت: به نظر مي رسد به اين موارد در جبران خسارت به کشاورزان بايد در مفاد بيمه اضافه شده و توجه شود .
وي با اشاره به اينکه در سال زراعي 94-95 کمتر از 13درصد از210 هزار هکتار از زمين هاي شاليزاري استان تحت پوشش بيمه قرار گرفته است ،پارسال حدود 50ميليارد ريال به شاليکاران مازندران به دليل باران هاي سيل آسا ،خسارت پرداخت شده است.
مشکلات بيمه محصولات کشاورزي سبب مي شود تا بيشتر وقت مسئولان ارشد استان مازندران براي جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي گرفته شود و از طرفي آنان در بيشتر مواقع به دليل کامل نبودن فرايند بيمه و گزارش هاي چند گانه کارشناسان ، در توزيع تسهيلات درقالب پرداخت وام کم بهره و کمک بلا عوض با مشکل و نارضايتي توليد کنندگان مواجه شوند.
نمونه بارز اين مشکلات حوادث طبيعي برف و يخبندان اوايل آذرماه ماه امسال است که سبب شد تا 30 درصد از 2 ميليون و 500هزار تن مرکبات استان دچار خسارت يخ زدگي شود که اين امر وقت زيادي از مسئولان استان را براي حبران خسارت گرفت.
اکنون با پيگيري مسئولان ارشد استان به رغم اينکه 300ميليارد ريال کمک بلاعوض و بيش از يکهزار و 700ميليارد ريال وام کم بهره
براي جبران خسارت باغداران مازندران وجود دارد، اما در توزيع آن به دليل مشکلات شناسايي و بررسي دقيق باغ هاي خسارت ديده با مشکل مواجه هستند.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

روسای بازنشسته هیات های ورزشی مازندران گوش به زنگ فدراسیون

روستاهای بابلسر میزبان طرح امام شدند

ساخت فیلم ` خان طومان ` در مازندران کلید خورد

اجرای 22 هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در کلاردشت

فاصله نجومی مازندران تا تبدیل شدن به قطب گردشگری

حال پریشان یک رودخانه/ «تلار» زباله‌دانی شد

شخم زمستانه در مناطق بارانی ممنوع!

دیابت ؛ شاهراه ورود به مسیر مرگ خاموش

این من بودم که...

قصه ناتمام نساجی های قائمشهر

جنگل تراشی در مقابل چشمان مسئولان/ مناطق بکری که بلعیده می‌شوند

روزگار تلخ مرکز تجارت شمال در «بارفروش دِه»

صنعت مازندران "مادر" ندارد!

نخستین ساکنان مازندران چه کسانی هستند؟

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران : اعتراف به اشتباهات کردید ولی چه سود؟

چشم‌چرانی به اراضی مازندران؛ ممنوع!

نمره منفی برای کمیته های بحران

برای چهل سالگی انقلاب چه کرده اید؟

گردشگری با طعم فقر امکانات در منطقه نمونه ساحلی

روستا؛ منبع اساسی آغاز یک توسعه پایدار/ نگرش خود به روستا را تغییر دهیم

درباره حادثه پل سفید

سیل‌گیر!؟

دردمان از نشنیدن نیست؛ گوش شنوایی نیست

مادران انتظار؛ 35 سال چشم به راه علیرضا

گردشگری در مازندران؛ از "عمل" تا "عنوان‌زدگی"

ثبت 68 آیین معنوی مازندران/ از « گهره بندی» تا «مشال پلیته»

داغ بردل نشسته «خزر»/ سوگواره دریا پایان ندارد

ضریحی که ندیده ساخته شد/ عشق به امام حسین (ع) درقاب هنر

حکایت تلخ "درس خواندن" و "کمر شکستن"

کرب زنی؛ آئینی برای همنوایی با امام حسین (ع)

هجوم "خوران"به جنگل های یتیم شمال به بهانه گردشگری!

"نُکرس" زیبایی مطلق در دل ستبر کوهستان

"کم‌آبیاری بخشی ریشه" راهکاری علمی برای سازگاری با شرایط خشکی

افزایش حباب سن ازدواج در جامعه امروزی/ استقلال مالی؛ دختران را ازدواج گریز کرده است!

گردشگری با طعم جهادی

کلیدهای طلایی رفتار با نوجوانان

محورهای مواصلاتی مازندران جولانگاه عزرائیل!

تلف شدن ماهیان رودخانه فریدونکنار در تداوم تناقض‌گویی مسئولان/ مشکلات زیست محیطی که سلامت مردم را نشانه گرفته است

«خوتکا» پیشمرگ پرندگان مهاجر شد/ مهمان‌کشی ممنوع

سناریوی نرخ ارز و جولان قیمت ها در بازار مصرفی

پلاستیک؛ هیولایی که سلامتی را می بلعد

دست برنجکاران مازنی زیر سنگ شالیکوبی داران

باران به داد میانکاله رسید/آتشی که زمین خواران برافروختند

"الیت"؛ مدفن یک تمدن تاریخی

ارزمون شکارچیان درگذشت

معدن‌کاری لرزه برجان ولشت انداخت/ مرگ بهشت نزدیک است

شیرمادر؛ بهترین گزینه برای تغذیه کودکان شیرخوار

این همه تبلیغات بنر در ساری برای یک سالگرد

سرریز جاذبه های گردشگری در مسیر راه آهن شمال

خطر تکرار فاجعه در بافت های ناایمن/ تهدید جان 400 هزار مازنی